2013 Washington Cup Yuan Xiao Jie vs Zaman Molla

Video from the semifinal match from Washington Cup between Yuan Xiao Jie and Zaman Molla