2018 China Open WANG Manyu/ZHANG Jike vs LEE Sangsu/JEON Jihee

The video below is from the table tennis match between WANG Manyu/ZHANG Jike and LEE Sangsu/JEON Jihee from 2018 China Open!

Both comments and pings are currently closed.