Japan Open 2018 Harimoto Tomokazu vs Lee Sangsu

Have a look at the table tennis match between Harimoto Tomokazu and Lee Sangsu from Japan Open 2018!

French League 2018 Final Par Gerell vs Adrian Crisan

Video from the match between Par Gerell and Adrian Crisan from French League 2018 Final!

Japan Open 2018 Timo Boll vs Kenta Matsudaira

Take a look at the video from the latest table tennis match between Timo Boll and Kenta Matsudaira from Japan Open 2018!

Japan Open 2018 Liang Jingkun/Chen Xingtong vs Maharu Yoshimura/Kasumi Ishikawa

Have a look at the table tennis match between Liang Jingkun/Chen Xingtong and Maharu Yoshimura/Kasumi Ishikawa from Japan Open 2018!

Japan Open 2018 Liu Shiwen/Wang Manyu vs Jeon Jihee/Yang Haeun

Video from the table tennis match between Liu Shiwen/Wang Manyu and Jeon Jihee/Yang Haeun from Japan Open 2018!

Japan Open 2018 Liang Jingkun/Zhou Kai vs Liao Cheng-Ting/Lin Yun-Ju

Video from the table tennis match between Liang Jingkun/Zhou Kai and Liao Cheng-Ting/Lin Yun-Ju from Japan Open 2018!

Japan Open 2018 Cheng I-Ching vs Ito Mima

Have a look at the table tennis match between Cheng I-Ching and Ito Mima from Japan Open 2018!

Japan Open 2018 Zhang Jike vs Liang Jingkun

Video from the table tennis match between Zhang Jike and Liang Jingkun from Japan Open 2018!

Sports betting and table tennis betting could be dangerous. You should play it just for fun. The links above are affiliate links, but have only informative character.