2018 Chinese National Games Xu Xin vs Xu Ruifeng

Video from the match between Xu Xin and Xu Ruifeng from 2018 Chinese National Games!

2018 China National Championships Fang Bo vs Liu Wei

The video below is from the match between Fang Bo and Liu Wei from 2018 China National Championships!

2018 China National Championships Liang Jingkun vs Liu Dingshuo

Take a look at the video from the latest match between Liang Jingkun and Liu Dingshuo from 2018 China National Championships!

2018 China National Championships Liu Dingshuo vs Zhou Kai

Take a look at the table tennis match between Liu Dingshuo and Zhou Kai from 2018 China National Championships!

2018 China National Championships Xu Chenhao vs Liu Dingshuo

Here is a video from the match between Xu Chenhao and Liu Dingshuo from 2018 China National Championships!

2018 China National Championships Fang Bo vs Zhou Kai

Check out the table tennis match between Fang Bo and Zhou Kai from 2018 China National Championships!

2018 China National Championships Yan An vs Cao Yu

Take a look at the video from the latest match between Yan An and Cao Yu from 2018 China National Championships!

German Cup 2018/2019 Simon Gauzy vs Ruwen Filus

Take a look at the video from the latest table tennis match between Simon Gauzy and Ruwen Filus from German Cup 2018/2019!

Sports betting and table tennis betting could be dangerous. You should play it just for fun. The links above are affiliate links, but have only informative character.