ITTF German Open 2019 Feng Tianwei vs Mima Ito

The video below is from the table tennis match between Feng Tianwei and Mima Ito from ITTF German Open 2019!

ITTF German Open 2019 Xu Xin/Liang Jingkun vs Benedikt Duda/Qiu Dang

The video below is from the match between Xu Xin/Liang Jingkun and Benedikt Duda/Qiu Dang from ITTF German Open 2019!

ITTF German Open 2019 Yang Haeun/Jeon Jihee vs Miyuu Kihara/Miyu Nagasaki

Below you could see a video from the table tennis match between Yang Haeun/Jeon Jihee and Miyuu Kihara/Miyu Nagasaki from ITTF German Open 2019!

ITTF German Open 2019 Fan Zhendong vs Timo Boll

Check out the table tennis match between Fan Zhendong and Timo Boll from ITTF German Open 2019!

ITTF German Open 2019 Feng Tianwei vs Shan Xiaona

Check out the table tennis match between Feng Tianwei and Shan Xiaona from ITTF German Open 2019!

ITTF German Open 2019 Wang Chuqin/Wang Manyu vs Xu Xin/Sun Yingsha

Take a look at the video from the latest table tennis match between Wang Chuqin/Wang Manyu and Xu Xin/Sun Yingsha from ITTF German Open 2019!

ITTF German Open 2019 Yang Xiaoxin vs Mima Ito

Below you could see a video from the table tennis match between Yang Xiaoxin and Mima Ito from ITTF German Open 2019!

ITTF German Open 2019 Wang Manyu vs Wang Yidi

Below you could see a video from the table tennis match between Wang Manyu and Wang Yidi from ITTF German Open 2019!

Sports betting and table tennis betting could be dangerous. You should play it just for fun. The links above are affiliate links, but have only informative character.