2020 Chinese Warm-up for Olympics (1/2) Xu Xin/Sun Yingsha vs Lin Gaoyuan/Sun Mingyang

The video below is from the table tennis match between Xu Xin/Sun Yingsha and Lin Gaoyuan/Sun Mingyang from 2020 Chinese Warm-up for Olympics (1/2)!

Both comments and pings are currently closed.