Zhang Jike is out of Hong Kong Open

Video from the table tennis match between Zhang Jike and Maharu Yoshimura from 2018 Hong Kong Open [Last Set]!

Hong Kong Open 2018 ZHANG Jike vs STOYANOV Niagol

Look the video from the table tennis match between ZHANG Jike and STOYANOV Niagol from Hong Kong Open 2018!

Champions League 2018 Final Timo Boll vs Jun Mizutani

Have a look at the table tennis match between Timo Boll and Jun Mizutani from Champions League 2018 Final!

Best point of the final day of 2018 World Team Championships

Zhang Jike and Xu Xin dominated Timo Boll and Ma Long

Video from the match between Zhang Jike / Xu Xin and Timo Boll / Ma Long from the second round of World table tennis championship 2015

 

2018 Chinese National Games Liang Jingkun vs Wang Chuqin

Take a look at the video from the latest table tennis match between Liang Jingkun and Wang Chuqin from 2018 Chinese National Games!

2018 China National Championship vs

2018 Chinese National Games Lin Gaoyuan vs Liu Dingshuo

Video from the match between Lin Gaoyuan and Liu Dingshuo from 2018 Chinese National Games!

2018 Chinese National Games Ma Long vs Liu Yi

Below you could see a video from the table tennis match between Ma Long and Liu Yi from 2018 Chinese National Games!

2018 China National Championships Ma Long vs Zhang Yudong

Here is a video from the match between Ma Long and Zhang Yudong from 2018 China National Championships!

2018 China National Championships Liang Jingkun vs Fang Bo

Check out the table tennis match between Liang Jingkun and Fang Bo from 2018 China National Championships!

2018 Chinese National Games Xu Xin vs Xu Ruifeng

Video from the match between Xu Xin and Xu Ruifeng from 2018 Chinese National Games!

2018 China National Championships Fang Bo vs Liu Wei

The video below is from the match between Fang Bo and Liu Wei from 2018 China National Championships!