Asian Games Xu Xin/Fan Zhendong vs Gao Ning/Li Hu

Video from the semifinal match on the Asian table tennis Games for men’s double between Xu Xin Fan Zhendong and Gao Ning Li Hu