Asian table tennis games women final Ding Ning – Liu Shiwen

Video from the women final match of Asian table tennis games between Ding Ning and Liu Shiwen