Asian table tennis games Xu Xin Vs Jun Mizutani

Video from the match between Xu Xin and Jun Mizutani from the team final between China and Japan.