Belarus Open 2017 Wang Zeng Yi/Daniel Gorak vs Yuto Kizukuri/Masaki Takami

Below you could see a video from the table tennis match between Wang Zeng Yi/Daniel Gorak and Yuto Kizukuri/Masaki Takami from Belarus Open 2017!

Lea este artículo en español en TenisDeMesa.xyz.

Both comments and pings are currently closed.