China National Games Xu Xin vs Zhou Yu

Video from the match between Xu Xin and Zhou Yu from the 2013 China National Games team final