China Super League 15th Round’s Results for Women

Here are the results from the 15th Round’s of China table tennis Super league for Women. Thanks to tabletennisdaily.co.uk

Bayi 2-3 Beijing

Guo Yue 0-3 Ding Ning
Mu Zi 3-1 Sheng Dandan
Guo Yue/Cao Zhen 2-0 Sheng Dandan/Li Jiayuan
Mu Zi 0-3 Ding Ning
Cao Zhen 0-2 Cheng I-Ching

Jinhua 2-3 Datuhe

Hu Limei 3-1 Zheng Shichang
Ariel Hsing 2-3 Feng Yalan
Zhou Xintong/Liu Xin 2-1 Che Xiaoxi/Jiang Yue
Hu Limei 1-3 Feng Yalan
Liu Xin 1-2 Che Xiaoxi

Dalian 0-3 Shandong

Li Jiayi 2-3 Chen Meng
Chen Xingtong 0-3 Gu Ruochen
Chang Chenchen/Li Jiayi 1-2 Gu Yuting/Wang Xuan

Guangdong 1-3 Churin Kvass

Zhang Chi 2-3 Liu Fei
Li Yudong 1-3 Wang Manyu
Tong Haimiao/Yang Caiying 2-0 Chen Ke/Yuan Xuejiao
Li Yudong 0-3 Liu Fei

Ordos 3-2 Datong

Zhu Yuling 3-0 Li Xiaodan
Zhang Qiang 0-3 Wu Yang
Zhu Chaohui/Zhao Yan 2-0 Li Xiaodan/Liu Gaoyang
Zhu Yuling 2-3 Wu Yang
Zhao Yan 2-1 Liu Gaoyang