China Super League Shang Kun/Zhao Zihao – Ma Lin/Jiang Tianyi

Video from the match between Shang Kun/Zhao Zihao and Ma Lin/Jiang Tianyi from the last round of China Table tennis Super League.