China Table Tennis League: Zhang Jike vs Xu Chenhao

Video from the match between Zhang Jike and Xu Chenhao from the Chinese Table Tennis Super League.