China Table Tennis League Zhou Yu – Zhang Jike

Video from the match between Zhou Yu and Zhang Jike from the 15th round of Chinese Table Tennis Super League.