China Table Tennis Super League Zhang Jike Vs Hao Shuai

Video from the match between Zhang Jike and Hao Shuaifrom the third round of Chinese Table Tennis Super League