China Table Tennis Super League Zhang Jike – Xu Xin

Video from the match between Zhang Jike and Xu Xin from the eight round of Chinese Table Tennis Super League