China table tennis women Superleague – results from round 4

The matches from the fourth round of the Chinese women table tennis Super League have been played. Here are the results:

Dalian 1-3 Bayi

Wen Jia 3-1 Liu Xi 11-2, 11-6, 1-11, 11-8
Chang Chenchen 1-3 Mu Zi 11-8, 10-12, 6-11, 9-11

Chang Chenchen / Wen Jia 1-2 Cao Zhen / Liu Xi 12-14, 11-9, 4-7
Wen Jia 2-3 Mu Zi 3-11, 11-4, 11-7, 3-11, 4-7

Datong 3-0 Guangdong

Wu Yang 3-0 Li Yudong 11-1, 11-4, 11-2
Li Xiaodan 3-0 Zhang Chi 11-9, 11-6, 11-6
Li Xiaodan / Liu Gaoyang 2-1 Li Yudong / Wu Jie 8-11, 11-7, 7-5

Ordos 0-3 Jinhua

Zhu Yuling 2-3 Zhou Xintong 11-9, 7-11, 3-11, 11-7, 4-7
Yu Mengyu 0-3 Hu Limei 10-12, 5-11, 12-14
Zhao Yan / Zhang Qiang 1-2 Zhou Xintong / Liu Xin 11-9, 12-14, 5-7

Shandong 1-3 Shanxi

Li Xiaoxia 3-0 Feng Yalan 11-9, 11-9, 11-1
Chen Meng 1-3 Liu Shiwen 11-3, 8-11, 5-11, 9-11

Chen Meng / Gu Yuting 0-2 Feng Yalan / Rao Jingwen 8-11, 9-11
Li Xiaoxia 2-3 Liu Shiwen 5-11, 7-11, 11-7, 11-9, 6-8

The information is taken from tabletennista.com