Chinese Super League Jiangsu – Bazhou

Video from the match between the teams of Jiangsu and Bazhou from the 14th round of Chinese table tennis Super League. The individual matches are:

1. Lin Chen – Cuiqing Lei
2. Ma Lin – Cheng Jingqi
3. Lin Chen / Cai Wei – Fan Shengpeng / Cheng Jingqi
4. Ma Lin – Cuiqing Lei