Croatia Open 2016 Chuang Chih-Yuan/Sun Chia-Hung vs Benedikt Duda/Qiu Dang

Take a look on the table tennis match between Chuang Chih-Yuan/Sun Chia-Hung and Benedikt Duda/Qiu Dang from Croatia Open 2016!

Both comments and pings are currently closed.