Czech Open 2018 Zeng Jian/Sun Jiayi vs Zhang Rui/Liu Gaoyang

The video below is from the match between Zeng Jian/Sun Jiayi and Zhang Rui/Liu Gaoyang from Czech Open 2018!

Both comments and pings are currently closed.