ITTF German Open 2019 Xu Xin/Liang Jingkun vs Benedikt Duda/Qiu Dang

The video below is from the match between Xu Xin/Liang Jingkun and Benedikt Duda/Qiu Dang from ITTF German Open 2019!

Both comments and pings are currently closed.