ITTF German Open 2019 Xu Xin/Sun Yingsha vs Lin Yun-Ju/Cheng I-Ching

Take a look at the table tennis match between Xu Xin/Sun Yingsha and Lin Yun-Ju/Cheng I-Ching from ITTF German Open 2019!

Both comments and pings are currently closed.