Japan table tennis Open – Wang Liqin Vs Kohei Morimoto

Video from the match between Wang Liqin and Kohei Morimoto from the first round of Japan table tennis Open