Korea Open 2013 Feng Tianwei Vs Liu Gaoyang

Video from the match between Feng Tianwei and Liu Gaoyang from the second round of Korea Table tennis Open 2013