Master Tour 8.08 final Andrei Karpov – Alexei Pashin

Video from the final of this week Master Tour tournament in Russia between Andrei Karpov and Alexei Pashin