Swedish Open 2014: Fan Zhendong Vs Wang Hao

Video from the match between Fan Zhendong and Wang Hao from the the 1/2 finals of Swedish table tennis Open 2014