Swedish Open final: Fan Zhendong vs Fang Bo

Video from the match between Fan Zhendong and Fang Bo – the final of Swedish table tennis Open 2014