Taiwan Masters: Jun MIZUTANI vs Hou Yingchao

Video from the match between Jun MIZUTANI and Hou Yingchao from Taiwan Masters 2015