Team World Cup 2019 Xu Xin/Liang Jingkun vs Feng Yijun/Zhang Kai

The video below is from the match between Xu Xin/Liang Jingkun and Feng Yijun/Zhang Kai from Team World Cup 2019!

Both comments and pings are currently closed.