Washington Cup final Yuan Xiao Jie vs Zheng Jiaqi

Video from the final of Washington Cup between Yuan Xiao Jie and Zheng Jiaqi