WTTC 2013 final Zhang Jike vs Wang Hao

Video from the final of the World table tennis championship in Paris between Zhang Jike and Wang Hao