Zhang Jike is out from Chinese National Games

One of the top gun on Chinese National Games 2013 Zhang Jike is out of the tournament. He lost from Fan Zhendong with 2:4 games. Here are all the results from the quarterfinals:

Ma Long 4-1 Wang Liqin (9:11, 11:7, 11:4, 11:6, 11:8)
Wang Hao 4-2 Cui Qinglei (11:8, 5:11, 11:4, 11:7, 10:12, 11:4)

Fan Zhendong 4-2 Zhang Jike (11:8, 11:8, 4:11, 11:8, 8:11, 11:8)
Xu Xin 4-3 Yan An (11:8, 7:11, 11:6, 6:11, 5:11, 11:5, 11:7)

The information is taken from tabletennisdaily.co.uk.