Australia Open 2014: Asuka Sakai Vs Jian Zhan

Video from the semifinal of Australia Open 2014 between Asuka Sakai and Jian Zhan