China National Games – doubles final

Video from the doubles final of 2013 China National Games between Fan Zhendong/Zhou Yu and Li Muqiao/Yin Hang