China National Games Xu Xin vs Wang Hao

Video from the match between Xu Xin and Wang Hao from the 2013 China National Games team final