China Open 2013 Xu Xin Vs Ma Liang

Video from the match between Xu Xin and Ma Liang from the first round of China Open 2013