China Super League Zhang Jike Vs Dimitrij Ovtcharov

Video from the match between Zhang Jike and Dimitrij Ovtcharov from the last round of China Table tennis Super League.