China Table Tennis League: Zhang Jike vs Fan Zhendong

Video from the match between Zhang Jike and Fan Zhendong from the Chinese Table Tennis Super League.