China Table Tennis League Zhang Jike vs Shang Kun

Video from the match between Zhang Jike and Shang Kun from the Chinese Table Tennis Super League.