China Table Tennis Super League Xu Xin Vs Zhai Chao

Video from the match between Xu Xin and Zhai Chao from the first round of China Table Tennis Super League