German Open – Fan Zhendong vs Tiago Apolonia

Video from the match between Fan Zhendong and Tiago Apolonia from the third round of German table tennis open 2013