Harmony China Open: Chuang Chih-Yuan Vs Xin Zhaoxu

Video from the match between Chuang Chih-Yuan and Xin Zhaoxu from the first round of Harmony China Open 2013