Korea Open 2013 Jun Mizutani vs Zhan Jian

Video from the match between Jun Mizutani and Zhan Jian from the last 16 round of Korea Table tennis Open 2013