Korea Open 2013 Wang Hao/Jung Youngsik vs Jun Mizutani/Seiya Kishikawa

Video from the match between Wang Hao/Jung Youngsik and Jun Mizutani/Seiya Kishikawa from the second round of Korea Table tennis Open 2013