Korea Open 2013 Yan An Vs Xu Xin

Video from the match between Yan An and Xu Xin from the semifinals of Korea Table tennis Open 2013