Qatar Open 2016 Zhang Jike/Fan Zhendong vs Koki Niwa/Maharu Yoshimura

Take a look on the table tennis match between Zhang Jike/Fan Zhendong and Koki Niwa/Maharu Yoshimura from Qatar Open 2016!

Both comments and pings are currently closed.