Results from the trials of the Chinese players before the WC

List of results from the trials of the Chinese players before the World table tennis championship:

Ma Lin – Fang Bo 4:2

Xu Xin – Zhou Yu 2:4

Zhang Jike – Wang Liqin 1:4

Yan An – Xu Chenhao 4:3

Wang Hao – Hao Shuai 1:4

Ma Long – Fan Zhendong 4:1

Zhang Jike – Hao Shuai 2:4

Wang Hao – Zhang Chao 4:2

Ma Long – Wang Liqin 4:0