Taiwan Masters: JIANG Tianyi vs Hou Yingchao

Video from the match between JIANG Tianyi and Hou Yingchao from Taiwan Masters 2015